Oznámení o ochraně osobních údajů

1. Osobní údaje shromažďované na webových stránkách

1.1 Úvodní informace

Společnost KaBaSD s.r.o. se sídlem Pavlovská 500/8, Brno, IČ: 09531955, může zpracovávat z pozice správce Vaše osobní údaje.

Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste plně porozuměli podmínkám zpracování těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení.

1.2 Jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě zvireplus.cz?

Pro přístup k zvireplus.cz nepožadujeme registraci – pokud se však účastníte některé z aktivit nebo služeb nabízených na adrese zvireplus.cz, budeme shromažďovat osobní údaje, které k poskytování těchto služeb potřebujeme. Může se jednat například o:

 • Adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresu);
 • Kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailovou adresu, poštovní adresu);
 • Popisné údaje (např. údaje o Vašich zájmech a preferencích, IP adresu).

Neshromažďujeme od Vás citlivé osobní údaje prostřednictvím zvireplus.cz.

1.3 Technické informace

Při návštěvě tohoto webu můžeme shromažďovat technické informace, jako například adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkách, které navštívíte na zvireplus.cz, jiné stránky, které navštívíte na webu a který prohlížeč jste použili k zobrazení zvireplus.cz

Tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy s naším serverem, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují naše uživatele. Shromažďujeme také další informace prostřednictvím zvireplus.cz, například aktivity a předvolby pro využití webových stránek, známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti používáme ke shromažďování těchto informací "cookies". Další informace naleznete v našich zásadách cookies.

1.4 Kdy shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím adresy zvireplus.cz?

Osobní údaje od Vás shromažďujeme v následujících případech:

 • Prohlížíte-li si obsah našich webových stránek.
 • Odešlete formulář pro objednávku přepravy.
 • Odešlete kontaktní formulář.

Shromažďujeme minimální množství informací, které nám umožní se Vaší žádostí zabývat. Uvedeme, kde je poskytování informací dobrovolné nebo povinné. Obvykle budeme požadovat další informace pouze v případě, pokud nám umožní poskytnout vhodnější odpověď na Vaši žádost.

1.5 Na základě čeho nakládáme s Vašimi osobními údaji

Musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

 • Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám;
 • Plnění zákonných povinností, kterým podléháme;
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě zasílání např. newsletteru nebo jiných obchodních sdělení;
 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.

1.6 Jak Vaše osobní údaje používáme?

Používáme pouze osobní údaje, které nám poskytnete, abychom se mohli zabývat Vaší žádostí, a spravovat zvireplus.cz a služby, které Vám prostřednictvím zvireplus.cz nabízíme.

Při podání žádosti o materiály z Vaší strany nebo vznesení požadavku, aby Vás někdo z naší společnosti kontaktoval, budeme mít možnost získat další informace, které mohou být předmětem Vašeho zájmu o naše služby.

2. Cookies

2.1 Úvod

Informace o uživateli této webové stránky shromažďujeme automaticky a také pokud se rozhodnete nám tyto informace sami poskytnout – například vyplněním formuláře na adrese zvireplus.cz. Tyto informace jsou zpracovávány důvěrně a společnost KaBaSD s.r.o. je používá pouze v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Můžeme používat "cookies" k uchování a někdy také ke sledování informací o Vás.

2.2 Soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek nebo aplikací. Váš webový prohlížeč (Google Chrome nebo Safari) pošle tyto cookies zpět na webovou stránku nebo aplikaci při každé následující návštěvě, aby Vás bylo možné rozpoznat a pamatovat si např. osobní údaje nebo uživatelské preference. Soubory cookies nepoškodí Váš systém. Můžete obnovit svůj prohlížeč tak, aby bylo možné odmítnout jakýkoli soubor cookie nebo abyste na odeslání souboru cookie byli upozorněni.

Soubory cookies používáme pro správu systému, analýzu návštěvnosti našich webových stránek a zjišťování preferencí návštěvníků za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a zlepšování služeb. To nám poskytuje informace o počtu a kategoriích návštěvníků různých částí našeho webu.

Společnost KaBaSD s.r.o. tyto údaje nesdílí s třetími stranami. Naše soubory cookies neukládají údaje, jako je Vaše jméno nebo adresa, ale umožňují nám vidět Vaše chování na webu, což přispěje ke zlepšení Vaší uživatelské zkušenosti. Pokud však chcete omezit, zablokovat nebo odstranit soubory cookies z adresy zvireplus.cz nebo jiné webové stránky, můžete k tomu použít Váš prohlížeč. Každý prohlížeč je jiný, a proto se podívejte do nabídky "Nápověda" konkrétního prohlížeče (nebo příručky mobilního telefonu), kde se dozvíte, jak změnit předvolby souborů cookies.

2.3 Jak ovládat soubory cookies

Existují různé způsoby, jak můžete ovládat a spravovat soubory cookie, které jsou podrobněji popsány níže. Nezapomeňte však, že všechna nastavení, která změníte, neovlivní pouze soubory cookies zvireplus.cz. Tyto změny se budou vztahovat na všechny webové stránky, které navštívíte (pokud se nerozhodnete blokovat soubory cookies pouze z konkrétních webových stránek).

2.4 Správa souborů cookie v prohlížeči

 • Většina moderních prohlížečů Vám umožní:
 • Zjistit, jaké cookies máte a individuálně je odstranit;
 • Blokovat cookies třetích stran;
 • Blokovat cookies konkrétních webových stránek;
 • Blokovat odesílání všech souborů cookie;
 • Odstranit všechny soubory cookie po uzavření prohlížeče.

Měli byste si být vědomi, že pokud odstraníte soubory cookies, jakékoliv předvolby budou ztraceny. To zahrnuje také weby, kde jste se od souborů cookies odhlásili, protože to vyžaduje nastavení odhlášení cookies. Pokud soubory cookies zablokujete, mnoho webových stránek nebude fungovat správně a některé funkce na těchto webových stránkách nebudou fungovat vůbec.

2.5 Správa cookies pro analýzu

Je možné rovněž zrušit zaznamenávání aktivit v režimu anonymizovaného procházení v rámci webových stránek, které je prováděno soubory cookies pro analýzu. Zvireplus.cz používá službu Google Analytics a je na Vás, zdali se rozhodnete pro odhlášení svých souborů cookies na stránce pro odhlášení služby Google Analytics. Vezměte prosím na vědomí, že budete přesměrováni na webový server společnosti Google Analytics, aby zde mohl být vygenerován cookie "ne díky", který zastaví další soubory cookie nastavené těmito třetími stranami.

3. Zasílání obchodních sdělení

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, poštovní adresa) za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletter, informace a nabídky). Obchodní sdělení zasíláme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pouze s Vaším předchozím souhlasem. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Pokud jste naším zákazníkem, můžeme Vám obchodní sdělení zasílat bez předchozího souhlasu. V takovém případě máte možnost další zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout.

4. Osobní údaje shromažďované společností mimo webové stránky

Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také mimo webové stránky a zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžete být zájemce o službu, zákazník, náš dodavatel, nebo uchazeč o zaměstnání. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom:

 • Mohli s Vámi uzavřít smlouvu a plnit naše závazky ujednané ve smlouvě s Vámi;
 • Zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální;
 • Zajistili ochranu majetku naší společnosti.

K tomu musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

 • Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám;
 • Plnění zákonných povinností, kterým podléháme;
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné, a ochranu majetku společnosti.

5. Práva související se zpracováním osobních údajů

5.1 Vaše práva

Máte právo požadovat:

 • Přístup k osobním údajům;
 • Aktualizovat nebo opravovat své údaje;
 • Předání Vašich osobních údajů jinému správci;
 • Odhlásit odběr dalších informací od společnosti;
 • Požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z našich systémů odstraněny;
 • Případně vznést námitku vůči zpracování.

a to zasláním e-mailu na info@zvireplus.cz. Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud byste se v budoucnu rozhodli od nás nepřijímat propagační nebo marketingové e-maily, můžete nám to sdělit zasláním e-mailu na info@zvireplus.cz s uvedením e-mailové adresy, kterou si přejete odstranit z našeho mailing listu. Nicméně, Vaše volba nepřijímat propagační a marketingové e-maily nám nebrání v komunikaci – e-mailem nebo jinak – ve věcech Vašeho stávajícího vztahu s námi.

Společnost KaBaSD s.r.o. bude v souladu s právními předpisy příslušná práva realizovat také s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření.

5.2 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

7. Sdílení osobních údajů

7.1 Principy pro sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám (kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro nás a našim jménem), pokud pro to nemáme právní základ.

Můžeme uzavřít smlouvu s jinými společnostmi nebo jednotlivci, abychom se zabývali Vaší žádostí nebo jinak provozovali tuto webovou stránku nebo naše obchodní aktivity. Takovým společnostem můžeme poskytnout přístup k Vašim osobním údajům v našem zastoupení v souvislosti s těmito účely.

8. Přenos údajů mimo Českou republiku

Vaše osobní údaje mohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než v České republice. Pokud tak učiníme, předáváme osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se přenos uskuteční do země mimo EHP, použijeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

9. Zabezpečení údajů

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců a představitelů naší organizace požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

10. Kontaktujte nás

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu info@zvireplus.cz.

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz.

11. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Budete mít možnost zjistit, kdy jsme toto oznámení naposledy aktualizovali, protože bude vždy obsahovat datum revize. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si prosím čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.

Naposledy změněno: 15. 6. 2023

Abychom pomáhali ještě rychleji

Používáme cookies, malé datové soubory, které vám usnadňují používání webu a nám pomáhají v jeho vylepšování. Pro vás.